Monday, May 27, 2013

CQ WPX CW CONTEST u OL7M


   O víkendu jsme se sešli na Políčku v sestavě Já, Dan OK1HRA a Standa OK1CID, abychom udělali nějaké jarní údržbové práce a také potrénovali telegraf v probíhajícím CQ WPX CW závodě. Jelikož telegraf není moje silná stránka, nebyl provoz příliš plynulý. Postavili jsme jedno pracoviště, kde byla moje nová hračka - IC7600 + PA a na test přepínač 6-to-1 QRO.CZ, kam jsme měli natahané antény od ostatních pracovišť. To bylo bohužel znát, hlavně cca 200m koaxu ke stacku na 15m. Podmínky se zdály spíše horší, ale i tak si snad Standa vysílání užil:   Testovaný anténní přepínač také přežil bez úhony. Protože ještě nemám dodělané ovládání pomocí tlačítek byla tak jediná možnost přepínání antén pomocí web okna. Stejně tak prošel prvním testem přepínač anténních systémů na pracovišti: OpenStack. Ten byl zatím využit pouze pro přepínání antén ve stacku pro 20m, kde máme 5 over 5 OK1RI design. Otáčení antén je pomocí systémů od Dana: RemoteQTH.com
   Prototypová ovládací krabička:   Modrým tlačítkem se volí konfigurace antén, kam se vysílá, u nás prozatím jeden systém na 20m. RX antény se ovládají tlačítky na krabičce po ruce u rádia. Poslední řádek indikuje zvolený stav stacku, ten je možné také volit tlačítky u rádia. To se hodí například, jsou-li antény ve stacku roztočené, jedna na NA, druhá JA a zavolá slabá stanice. Tehdy přepnutím na daný směr zlepšíme čitelnost. Ovládání je možné i přes webovou stránku, viz předchozí obrázek.

   Možná budoucí podoba displeje pro zlepšení přehlednosti: (od Dana OK1HRA)   A ještě konečně k závodu. V pohodovém stylu, kdy jsme s Danem přes den převážně opravovali porouchané věci po zimě a Standa se věnoval vysílání, dopadl závod následovně. Dan dodělal indikaci k rotátorům pro 20m a další spousty věcí v nepříznivém počasí. Už se těšíme zase na Políčku :)