Thursday, November 14, 2013

6-TO-1 switch QRO.CZ & RemoteQTH.com

   Tento přepínač vznikl již pře časem pro potřeby přepínání více antén na Políčku OL7M. V předchozím příspěvku jsem publikoval první testovací verzi a její měření. Dnes k verzi 2:


   Plošný spoj je realizován na materiálu FR4 s tloušťkou 2mm. Použitá relé mají proudové zatížení 16A při napětí 250V. Naměřené hodnoty z VNA jsou zde:

Izolace:

Průchozí útlum:

Přizpůsobení:

Osazená deska PCB:

   Více ohledně parametrů naleznete na webu RemoteQTH.com. Příští články budou doufám o QRO přepínači 4-to-1, přepínači 2 x 6, stack match pro 2 a 3 antény a také ovládání zmíněných krabiček pro použití jako remote control.


No comments:

Post a Comment